MACGAL GIDA
MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI
KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI METNİ

 

 

VERİ SORUMLUSU BİLDİRİMİ:

Veri sorumlusu sıfatıyla Macgal Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanıp bilginize sunulan www.macgal.com.tr sayfasında erişime açık olan “Kişisel Veri Aydınlatma Metni” kapsamında ve aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kişisel verilerinizin bilgilendirmeye dayalı olarak işlenmesi amacıyla açık rızanızı temin etmek için bu beyan metni hazırlanmıştır. İşbu belge ile Şirketimize tevdi ettiğiniz verilerinize ilişkin rıza beyanınızı istediğiniz her an geri alma hakkınız bulunmaktadır. Bu çerçevede rıza ve onayınız talep edilmektedir.

 

VERİ SAHİBİ BEYANI:

Macgal Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi A.Ş.’nin tarafıma ibraz ettiği Kişisel Veri Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Bu şekilde kişisel verilerimin işlenme ve aktarılma süreçlerine ilişkin toplanma yöntemi, hukuki sebepler ve amaçlar ile sahip olduğum haklar ve başvuru yolları konusunda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, bu doğrultuda işlenen verilerimin de güncel ve doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda Şirket’in, Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” başlıklı 1. Maddesinde belirtilen kişisel verilerimle birlikte, uzaktan/tele konferans yöntemiyle çalışma toplantısı faaliyetlerimize ilişkin internet tabanlı platformlar üzerinden elde edilen biyometrik verilerim ile aşağıda yazılı verilerimin aynı maddede gösterilen hukuki sebeplerden olan işbu rıza beyanı dâhilinde, Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Usulü” başlıklı 2. maddesinde sayılan usul ve amaçlar çerçevesinde Şirketin iş ve ticari faaliyetlerini yürütmesi, tarafıma özel ürün ve hizmet sunumu ve pazarlama yapılması ile iletişim bilgilerime ticari elektronik ileti gönderilmesi gayeleriyle işlemesini ve yine Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde gösterilen kapsam, usul ve amaçlar doğrultusunda Şirketin hissedarları ve ilgili departmanları, grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, gümrük müşavirliği ve lojistik firmaları, hizmet sağlayıcıları, bunların yetkili ve çalışanları, ilgili banka şubeleri, tarafımın muhasebe departmanı veya mali müşavirime ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileriyle KVKK’nun 8 ve 9.  maddeleri uyarınca gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışına paylaşmasını kabul ve beyan ederim.

Neticeten, Macgal Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi A.Ş. ile kurmuş olduğum ilişki çerçevesinde otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle fiziki veya dijital şekilde işlenen tarafıma ait kişisel verilerimin yukarıda değinilen Metinler ve ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda Macgal Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi A.Ş. tarafından verilme amacıyla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenmesine ve yurtiçi veya yurtdışında bulunan yukarıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmesine açık rıza gösterdiğimi,

Kişisel Veri/Veriler Detayı ve Niçin Verildiği;

 

Macgal Gıda İnşaat Tekstil Oto. Tur. İth. İhr. San. A.Ş.’nin yukarıdaki kapsamda paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime, tarafıma özel bülten, teklif, reklam, fırsat, memnuniyet anketi gibi elektronik ileti göndermesine rıza ve onay verdiğimi

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this